Gezondheidsrisico’s door geluidshinder en ultra fijnstof

Leonhard Beijderwellen, huisarts, wijst op de gevolgen voor de gezondheid door geluidshinder en uitstoot van ultra fijnstof.
Ook in de geactualiseerde MER is dit onderwerp nauwelijks ter sprake is gekomen.

Denk bijvoorbeeld aan:
– de gevolgen van geluid op bloeddruk, slaap, gehoor en concentratievermogen bij kinderen
– risico op luchtwegziekten, hart- en vaatziekten en aandoeningen van het centraal zenuwstelsel door luchtvervuiling (vooral fijn- en ultrafijnstof). Bij laagvliegen ( de eerste 10.000 bewegingen) stijgt de uitstoot van ultrafijnstof.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie