Bewoners controleren nieuwe milieurapport Lelystad Airport

Bewoners controleren nieuwe milieurapport Lelystad Airport

De bewonersdelegatie onder aanvoering van voorzitter Alexander ter Kuile uit Haarle gaat de ‘gerepareerde’ milieueffectrapportage (mer) van Lelystad Airport controleren.

De twaalfkoppige delegatie met bewoners uit vijf provincies krijgt toegang tot alle informatie en beoordeelt of de berekeningen juist zijn uitgevoerd. Hun eindoordeel gaat in februari naar de Tweede Kamer. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Kamer.

Lees verder Stentor 22-1-2018 >>