Dolf Jansen: We’ve been Schiphold

Dolf Jansen: We’ve been Schiphold

Dolf Jansen in “Vroege Vogels,”  5-11-2017

En dan Schiphol. Een bedrijf dat allerlei belasting niet hoeft te betalen, want ze zijn de economische motor, een bedrijf met een nogal grote mond, en een bedrijf dat zoveel goochelt en sjoemelt met cijfers dat er zelfs een werkwoord uit ontstaan is. Ik citeer weer: ‘de geluidsoverlast van opstijgende en landende vliegtuigen (wordt) niet gemeten maar berekend. En wel volgens een theoretische landingswijze: op 1 wiel en achterstevoren’ Waarna Schiphol op de van haar bekende hoge toon zegt: we moeten doorgroeien en al die goedkope vakantievluchten moeten naar een nieuwe luchthaven in de polder. Lieve luisteraar, dit is op leugens gebaseerd gelul. We gaan de natuur van Veluwe, stiltegebieden in Overijssel en de Oostvaardersplassen verklooien om door te vliegen in een systeem waar niemand de echte kosten van die vluchten, uitstoot, klimaatverandering, betaalt. Terwijl de nieuwe minister van Economische & Klimaatzaken met droge ogen beweerde dat Nederland in Europa voorop loopt op het gebied van uitstoot. Ja, Wiebes, als u bedoelt dat we een van de meest uitstotende landen zijn, dan wel ja. En dat uw nieuwe regering de zelfgestelde klimaatdoelen bij lange na niet gaat halen.

 

Bekijk de uitzending