Flyer verspreidt in postcodegebieden direct onder de laagvliegroutes

Flyer verspreidt in postcodegebieden direct onder de laagvliegroutes

In aanloop naar de verkiezingen verspreiden de gezamenlijke actiegroepen deze flyer in postcodegebieden die direct onder de aanvliegroutes liggen.

Kieswijzer

Op 20 maart zijn er provinciale verkiezingen. De gezamenlijke bewonersgroepen (onder de naam SATL – Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegroutes) waar ook HoogOverijssel deel van uitmaakt, vinden het belangrijk dat ‘Lelystad’ ook bij het stemmen een rol speelt. Daarom de kieswijzer, waarin de provinciale en landelijke standpunten van de politieke partijen over ‘Lelystad’ zijn weergegeven. De kieswijzer is informatief bedoeld. SATL is partijpolitiek ongebonden en zegt niet op welke partij wel of niet gestemd moet worden. Dat moet iedereen zelf bepalen. SATL geeft hooguit in overweging om misschien voor één keer op een andere partij te stemmen.

Benieuwd naar het standpunt van de verschillende partijen t.a.v. Lelystad Airport? Bekijk dan de kieswijzer >>

Zienswijze

Inmiddels hebben we bereikt dat veel bestuurders en politici goed op de hoogte zijn en blijven van de gevolgen van de opening van Lelystad Airport. Eén van de laatste acties was op 21 februari 2019 presentatie door een delegatie van de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen van hun zienswijze op de aanpassing van het Luchtvaart besluit lelystad Airport. Dit uitgebreide en gedetailleerde verslag kun je hier lezen/downloaden >>

Waardevermindering woningen

Wij werken nu aan een overzicht van de te verwachten waardevermindering van woningen zullen ondergaan als het laagvliegen vanuit ‘Lelystad’ gewoon doorgaat. De voorlopige resultaten leveren op dat bij woningen, waar het geluidniveau (Lden) meer dan 5 dB(A) toeneemt, sprake is van daadwerkelijke waardevermindering. Deze waardevermindering zal 5% tot maximaal ca 10% bedragen van de verkoopwaarde. Zodra de resultaten van het onderzoek bekend zijn, zullen deze worden gepresenteerd.

Steun

De activiteiten die we organiseren tegen de laagvliegroutes van ‘Lelystad’ vragen veel inzet van mensen, maar kosten ook veel geld. Bijvoorbeeld de hierboven genoemde zeer gedegen en goed onderbouwde zienswijze tegen het Luchthavenbesluit. Ook als we straks genoodzaakt zijn om een proces te starten tegen de plannen voor ‘Lelystad’, kunnen wij niet zonder financiële ondersteuning. Onze vraag is:

  • Wilt u ons met een financiële bijdragesteunen? Klein of groot, alles is welkom! Wij gaan er uiterst voorzichtig en zuinig mee om. U kunt een bijdrage storten op banknummer NL17 RABO 0319 0997 76   t.n.v.  Stichting HoogOverijssel.
  • Wilt u actief deelnemen aan de werkzaamheden, neem dan contact op!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie