Persbericht n.a.v. artikel in De Telegraaf over versnelde groei Lelystad Airport

Voorpagina Telegraaf: Versnelde groei Lelystad Airport
Reportage Telegraaf: Groei splijt luchtvaart

Met verbijstering lezen wij in de Telegraaf van 19 juni 2017 dat I&M na de opening van Lelystad Airport op 1 april 2019 binnen een jaar wil doorgroeien naar 25.000 vliegbewegingen.

Deze mededeling staat haaks op het Factsheet Lelystad dat het ministerie publiceerde op 11 mei: maximaal 10.000 vliegbewegingen in 2023. Waarom niet meer dan 10.000 bewegingen? Omdat meer bewegingen, aldus onze eigen

luchtverkeersleiding en LVNL en CLSK, in ons luchtruim onverantwoord is en gevaarlijk. De luchtruimindeling is verouderd en ongeschikt voor grotere aantallen. En herindeling van het luchtruim duurt minstens tot 2023, aldus I&M.

Na contact met het Ministerie blijkt nu dat het bericht in de Telegraaf niet klopt en dat onverkort wordt vastgehouden aan “10.000”. We vragen ons derhalve af waar De Telegraaf deze berichtgeving op baseert.

Actiecomité HoogOverijssel en Laagvliegroutes NEE (Friesland) hebben goede argumenten tegen de geplande vliegroutes Lelystad. Wij vinden dat de routes vanaf het begin naar een maximale vlieghoogte moeten. Bij de huidige plannenmakerij wordt immers geen gebruik gemaakt van het onbenutte luchtruim dat zich boven de 6000 voet uitstrekt. Je mag verwachten dat Lelystad, als nieuw te openen vliegveld, zich houdt aan moderne richtlijnen. Dat houdt in: maximale veiligheid, minimale overlast. Het omgekeerde gebeurt echter: minimale veiligheid en maximale overlast.

Wij lichten dit toe. Het vliegverkeer vliegt over vele honderden kilometers op slechts 1500-2000 meter horizontaal over land. Het gaat daarbij pal over onze laatste stiltegebieden, natuurgebieden en belangrijke recreatiegebieden. In plaats van rust en stilte krijgen we daar herrie en geraas. Het gevolg zal zijn de vernietiging van de recreatiesector in Overijssel en delen van Friesland, Drenthe en Gelderland.

Er wordt gesproken over extra werkgelegenheid door het vliegveld maar nooit is gekeken naar de negatieve gevolgen voor de economie en de leefbaarheid in onze regio. De kostbare stilte, die ons land bijna nergens meer kent, en waar veel mensen uit het overspannen Westen hun rust zoeken, wordt vakkundig om zeep geholpen. Bovendien is lang laag vliegen bijzonder onveilig. Zeker in ons deel van het land, waar het wemelt van de vogels die zich veelvuldig op dezelfde vlieghoogte bevinden als het Lelystad vliegverkeer. Een ‘bird strike’ is in het geheel niet denkbeeldigen wanneer het eenmaal mis gaat is vanaf deze hoogte een noodlanding onmogelijk.

Onder het motto “Kan Hoger – Moet Hoger” blijven wij ons inzetten voor een veilig en leefbaar Nederland.

Want dat is wat hier op het spel staat.

Actiecomité HoogOverijssel  en Laagvliegroutes NEE (Friesland)

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie