Meer dan 1 miljoen mensen in de herrie

Het MER is misleidend en verzwijgt dat de laagvliegroutes meer dan een miljoen Nederlanders in de herrie zetten.

Het bevreemdt ons dat in het geactualiseerde MER Lelystad Airport niet is onderzocht hoeveel mensen daadwerkelijk last gaan krijgen van de laagvliegers, ook onder de langtijdgemiddelde norm van 40 dB(A). Om die reden hebben wij onze rekenexercitie ook geactualiseerd. Hierbij hebben we de breedte van het geluidsspoor aangepast van 1,5 kilometer aan weerszijden van de vliegroute naar 4 kilometer aan weerszijden van de vliegroute: plausibel gezien de onderstaande kaarten.

Hieruit volgt dat de laagvliegroutes straks minstens één miljoen Nederlanders confronteren met piekbelastingen door vlieglawaai die kunnen oplopen tot meer dan 65 dB. Een ongekende hoeveelheid Nederlanders wordt geconfronteerd met een directe inbeslagname van het lage luchtruim recht boven zijn hoofd. In vergelijking met vliegvelden van vergelijkbare omvang als Lelystad is dit een zeer hoog aantal, dat een rechtstreeks gevolg is van de noodzakelijke laagvliegroutes, die kennelijk noodzakelijk zijn om Lelystad Airport te kunnen bereiken. Wanneer normale start- en landingsprocedures conform de internationale richtlijnen inzake CCO en CDO (Continue Klim Operatie en Continue Daal Operatie) mogelijk waren op Lelystad, dan had het aantal van 1 miljoen beperkt kunnen blijven tot naar schatting 100.000 personen. Lelystad Airport veroorzaakt dus door zijn ongunstige ligging naar schatting tien keer zo veel geluidgehinderden dan nodig. Hiermee is Lelystad Airport een voor Nederland ongekende milieuramp in wording.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie