Lelystad Airport verkiezingsthema

Op 20 maart as. zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Een belangrijk onderwerp zijn de laagvliegroutes van Lelystad Airport.

Als woon- en leefmilieu, gezondheid, nachtrust en huizenwaarde u ter harte gaan, en als u begaan bent met het klimaat en de toekomst van ons nageslacht, dan is het goed om dit keer extra aandacht aan deze verkiezingen te besteden. Want:

  • de Provincie speelt een rol bij de herindeling van het luchtluchtruim en de ontwikkeling van nieuwe vliegroutes en zij heeft in milieukwesties veel invloed;
  • de uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen bepalen de samenstelling van de Eerste Kamer. Dat is belangrijk, omdat in het Parlement uiteindelijk de besluiten worden genomen.

Partijpolitiek ongebonden.

SATL (Samenwerkende actiegroepen tegen Lelystad Airport) is partijpolitiek ongebonden en zegt niet op welke partij u wel of niet moet stemmen. Dat moet iedereen zelf bepalen. SATL geeft hooguit in overweging om misschien voor één keer op een andere partij te stemmen.

Hieronder kunt u de door SATL gemaakte kieswijzers en overzichten van de partijstandpunten t.a.v. Lelystad Airport bekijken voor wat betreft de provincies Overijssel en Gelderland.

Wij wensen u veel wijsheid bij uw keuze.

Kieswijzer provincie Overijssel:

http://hoogoverijssel.nl/wp-content/uploads/2019/03/Overijssel-Kieswijzer.pdf

Partijstandpunten m.b.t. Lelystad Airport provincie Overijssel:

http://hoogoverijssel.nl/wp-content/uploads/2019/03/Overijssel-Partijstandpunten.pdf

Kieswijzer provincie Gelderland:

http://hoogoverijssel.nl/wp-content/uploads/2019/03/Gelderland-Kieswijzer.pdf

Partijstandpunten m.b.t. Lelystad Airport provincie Gelderland:

http://hoogoverijssel.nl/wp-content/uploads/2019/03/Gelderland-Partijstandpunten.pdf