Laag vliegen is voor alle partijen de foute keuze

Niet alleen voor de inwoners is laag vliegen de verkeerde keuze

  • Hoe lager een vliegtuig vliegt, hoe groter de luchtweerstand.
  • Daardoor is meer vermogen nodig om met dezelfde snelheid te kunnen vliegen.
  • Tevens verbruikt een straalmotor meer kerosine wanneer lager dan optimaal gevlogen wordt. Dit verbruik is 3% hoger bij een 4000 ft (1333 m) lagere hoogte maar al ruim 8% bij een 8000 ft (2666 m) lagere hoogte!
  • Meer vermogen op een lagere hoogte betekent ook meer geluid! Zeker wanneer horizontaal gevlogen wordt in plaats van een daalpatroon.
  • Idealiter wordt er volgens een continu daalpatroon aangevlogen, afhankelijk van het vliegtuigtype kan je op 30 nm (55 km) van het vliegveld op 7500 ft (ca. 2500 m) tot 10000 ft (3333 m) zitten. Dus niet op 3000 (1000 m) – 6000 ft (2000 m)!
  • Hoe lager er gevlogen wordt, des te meer kans er is op een vogelaanvaring! De meeste vogels vliegen in de onderste “thermische” luchtlaag. Het Overijsselse Vechtdal kent een grote populatie roofvogels en Ooievaars die in het beoogde luchtruim vliegen.