Het laatste nieuws

Het laatste nieuws van onze acties kun je vinden op de website van De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL). Alle actie groepen, waaronder ook Hoogoverijssel, hebben zich in dit samenwerkingsverband verenigd. Meer maakt sterker !!!

Lees meer op SATL >>