Kamervragen over de vliegroutes

Interview omroep Flevoland n.a.v. kamervragen over de vliegroutes

Bekijk interview

Kamervragen

Vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het onderzoek van Helios naar de vliegroutes van Lelystad.

1. Herinnert u zich dat u op onze vragen over de vliegroutes naar vliegveld Lelystad antwoordde :De door de Alderstafel geadviseerde vertrek- en naderingsroutes in het lagere luchtrium vormden de basis voor het MER en het Luchthavenbesluit Lelystad 2015. Deze routes zijn inmiddels een gegeven”? Staat u nog steeds achter uw uitspraak dat die routes een gegeven zijn, ook nu er een nieuw onderzoek plaatsvindt?

2. Herinnert u zich dat u schreef: “Voor wat betreft de vertrek- en naderingsroutes in het lagere luchtruim (routeset B+) is in 2014 en 2015 een uitgebreid traject van MER, Alderstafel en Luchthavenbesluit afgerond, inclusief informatiebijeenkomsten voor bestuurders en bewoners”? Kunt u aangeven welke bijeenkomsten hebben plaatsgevonden en hoeveel bewoners bij welke bijeenkomst aanwezig waren?

3. Kunt u aangeven hoeveel vliegvelden er op en rond Londen zijn? Klopt het dat alle vliegvelden in Londen van hetzelfde luchtruim gebruik maken? Waarom is dat dan niet in Nederland mogelijk?

4. Klopt het dan andere landen zoals Noorwegen en Canada geen separaat militair luchtruim hebben?

5. Heeft u kennis genomen van het artikel : “Luchtverkeersleiding Nederland zit in een ivoren toren”? Wat is uw visie op dat artikel?

6. Mag Helios een second opinion uitvoeren naar alle vliegroutes naar Lelystad zonder gebonden te zijn aan deze voorwaarden: Respectering van de routeset B+ voor het lagere luchtruim, geen interferentie met het Schiphol verkeer en behoud van de Militaire Missie Effectiviteit?

7. Is het nieuwe onderzoek van Helios bedoelt om echt opnieuw met een open blik te kijken naar hoe de routes rond Lelystad zijn vastgesteld of worden er voordien zodanige eisen vastgesteld dat de uitkomst van te voren vaststaat?

8. Kunt u de onderzoeksopdracht voor Helios per ommegaande aan de Kamer doen toekomen en nog voordat het onderzoek start?

9. Kunt u deze vragen een voor een binnen 1 week beantwoorden zodat het proces geen vertraging oploopt?

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie