Op 1 april 2015 is het Luchthavenbesluit Lelystad in werking getreden. Op grond van de Wet luchtvaart (Wlv) kan een belanghebbende verzoeken om een vergoeding van de schade. In dit geval als gevolg van het Luchthavenbesluit Lelystad.

Het recht op vergoeding van schade verjaart na vijf jaar. In het geval van Lelystad Airport is dit op 1 april 2020. Als je de veroorzaker nog niet aansprakelijk hebt gesteld, loop je het risico op verjaring en kan je de aanspraak op schade kwijtraken.

Dien een claim in voordat het te laat is

Om verjaring te voorkomen is het belangrijk om vóór 1 april 2020 een zogeheten ‘stuitingsbrief’ te sturen naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dus speel op safe en stuur tijdig een stuitingsbrief.

Hieronder vind je een stuitingsbrief. Opgesteld door een jurist en specifiek voor Lelystad Airport.

Stuitingsbrief nadeelcompenstatie Lb Lelystad Airport december 2019

Je dient de brief te openen en jouw persoonlijke gegevens in te vullen. Vervolgens raden wij sterk aan de brief aangetekend te versturen. Aangezien je dan een bewijs van ontvangst hebt.

Graag jouw donatie

De stuitingsbrief is speciaal voor Lelystad Airport opgesteld door een advocaat. Hier zijn kosten mee gemoeid. En alles wordt betaald uit giften en donaties. Jouw donatie is dan ook hard nodig. Dus als je gebruik maakt van deze stuitingsbrief, graag een donatie. Deze kan je eenvoudig en veilig doen via Ideal.

Bedrag €*