9 december 2023
Slider Homepage nieuw
Image is not available

DIT KUN JE DOEN:

DIT KUN JE DOEN:

DIT KUN JE DOEN:

Elk bedrag is welkom.
Steun Stg. HoogOverijssel !

Meer informatie >>

Elk bedrag is welkom.
Steun Stg. HoogOverijssel !

Meer informatie >>

Elk bedrag is welkom.
Steun Stg. HoogOverijssel !

 
Meer informatie >>

RED OVERIJSSEL

HET IS NOG NIET TE LAAT !

HET IS NOG NIET TE LAAT !

HET IS NOG NIET TE LAAT !

Slider Homepage nieuw - copy - copy - copy
Image is not available
RED OVERIJSSEL

HET IS NOG NIET TE LAAT !

Home slide 02-08-18

LELYSTAD AIRPORT

LELYSTAD AIRPORT

LELYSTAD AIRPORT

Geluidsoverlast
Fijnstof
Vogelbotsingen
Economische schade

Geluidsoverlast
Fijnstof
Vogelbotsingen
Economische schade

Geluidsoverlast
Fijnstof
Vogelbotsingen
Economische schade

previous arrow
next arrow

Stichting HoogOverijssel vraagt uw hulp

Met de oprichting van de stichting HoogOverijssel is Actiecomité HoogOverijssel klaar voor een gang naar de rechter.
Daartoe voelen we ons genoodzaakt, omdat de overheid niet uit eigen beweging wil meewerken aan een verhoging van de geplande vliegroutes van en naar Lelystad Airport.

Op dit moment is de stichting bezig met de voorbereiding van een 
civiele procedure.

Naar verwachting zijn de kosten minimaal € 100.000,–.

Doel civiele procedure

Een verbod tot het instellen of gebruik laten maken van de beoogde laagvliegroutes.

Uw donaties worden gebruikt voor

Onderzoeken die we moeten laten uitvoeren door erkende deskundigen, juridische bijstand, acties richting de politiek en uiteraard de kosten van de civiele procedure zelf.

Zo kunt u meehelpen

Meehelpen kan op twee manieren:

  1. alleen financiële bijdrage leveren
  2. financiële bijdrage leveren en mede eiser worden

1. Alleen een financiële bijdrage leveren:

Een financiële bijdrage leveren zonder eiser worden kan natuurlijk altijd.
Elk bedrag is welkom, groot of klein.

Bedrag €*U kunt natuurlijk ook een donatie doen zonder gebruik te maken van IDEAL.

Maak uw donatie over op:    NL17 RABO 0319 0997 76   t.n.v.  Stichting HoogOverijssel

2. Een financiële bijdrage leveren en mede eiser worden:

Wordt u getroffen? Word dan ook eiser

Iedereen, die door de beoogde laagvliegroutes wordt getroffen, wordt bij deze uitgenodigd om als mede eiser deel te nemen in deze civiele procedure.

Iedereen, particulier, bedrijf, stichting, vereniging kan deelnemen.

Hoe meer eisers, hoe duidelijker het voor de rechter is wat de impact van de laagvliegroutes is.

Particulieren en  schade

Veel particulieren zullen namelijk ook zwaar getroffen worden.
Denk daarbij bijv. aan:

  • waardedaling woning
  • te verwachten slaapstoornissen
  • verstoring van de stilte en rust op de camping, thuis etc…..

Geen kosten voor mede eisers

Eisers worden NIET belast met kosten. De kosten van de procedure en de eventuele proceskosten zijn voor rekening van de stichting.

Wel éénmalige bijdrage

Het enige dat we aan u als mede eiser vragen is een éénmalige, minimale, bijdrage:
– €     250,– Voor particulieren of kleine verenigingen
– € 1.000,– Voor bedrijven of rechtspersonen, (bijv. B.V.’s of Stichtingen)

Een groter bedrag mag natuurlijk altijd !!!!

Meer weten?

Voor de details verwijzen we u naar deze bijlage

Download antwoordformulier voor particulieren die mede-eiser willen worden

Download antwoordformulier voor rechtspersonen die mede-eiser willen worden

Ja ……   we voelen ons sterk

Er is een reële kans om de huidige plannen te verbeteren.

De haast waarmee de overheid Lelystad Airport wil openen heeft gezorgd voor tekortkomingen in het onderzoek. Door ons en onafhankelijke adviseurs is al aangetoond dat:

  • de Milieu Effect Rapportage (MER) een veel te klein gebied betreft
  • de geluidsoverlast op veel plaatsen erger worden dan de MER laat zien
  • de gevolgen voor de Natura 2000 gebieden veel groter zijn dan gerapporteerd in de MER. De extra stikstofdepositie en de gevolgen ervan op onze natuur wordt zwaar onderschat
  • de negatieve gevolgen voor de gezondheid en de toeristische sector in noord- en oost-Nederland groot zijn, maar niet officieel in kaart gebracht

 De stichting wordt vertegenwoordigd door

Alle medewerkers van de stichting, inclusief de bestuurders, werken op vrijwillige basis en doen dit onbezoldigd.

Vragen?

Mail naar:  info@stichtinghoogoverijssel.nl

Stel uw vraag met vermelding van uw telefoonnummer, dan nemen we zo snel als mogelijk contact met u op.