20 januari 2018
Image is not available

DIT KUN JE DOEN:

Elk bedrag is welkom.
Steun Stg. HoogOverijssel !

Meer informatie >>

Elk bedrag is welkom.
Steun Stg. HoogOverijssel !

Meer informatie >>

Elk bedrag is welkom.
Steun Stg. HoogOverijssel !

 
Meer informatie >>

RED OVERIJSSEL

HET IS NOG NIET TE LAAT !

Image is not available
RED OVERIJSSEL

HET IS NOG NIET TE LAAT !

Image is not available
RED OVERIJSSEL

HET IS NOG NIET TE LAAT !

Image is not available
RED OVERIJSSEL

HET IS NOG NIET TE LAAT !

Arrow
Arrow
Slider

Ons doel

Actiecomité Hoogoverijssel en haar Friese partner Laagvliegroutes Nee informeren u zo goed mogelijk over de gevolgen van de uitbreiding van Lelystad Airport. We doen dat op basis van de actueel beschikbare informatie verzameld door onze deskundigen.

Actiecomité Hoogoverijssel vecht voor "Het Betere Plan" waardoor de gevolgen van de uitbreiding van Lelystad minder schadelijk zijn voor ons woon- en leefklimaat en de natuur.


Actueel

Actiecomité HoogOverijssel bereidt zich voor op spannende maanden
 
Even leek het er op dat de Tweede Kamer vlak voor de kerst met een motie vóór uitstel van de opening van Lelystad Airport zou instemmen. Helaas bleken de coalitiepartijen VVD, CDA, D’66 en ChristenUnie hiertoe nog niet bereid.
 
In plaats van daarvan kozen met name ChristenUnie en D’66 er voor om een actualisatie van het Milieueffectrapport Lelystad Airport door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat af te wachten, alsmede het oordeel hierop van de onafhankelijke commissie voor de milieueffectrapportage, die zetelt in Utrecht.
 
Een kleine, maar ingecalculeerde domper, gezien de huidige inhoud van het regeerakkoord. Voor ons de bevestiging dat we door moeten gaan – met onze acties, onze informatieavonden, onze politieke inmenging en onze voorbereiding van een rechtszaak.
 
Begin februari wordt het dossier vrijgegeven dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar de commissie voor de milieueffectrapportage stuurt. Dit dossier gaan wij binnenste buiten keren – de minister heeft toegezegd dat zij verdere besluitvorming uitsluitend op foutloze en correcte informatie wil baseren.
 
Intussen blijven wij voortdurend contact houden met onze politieke contacten – landelijk, provinciaal en lokaal. En bereiden we ons zowel inhoudelijk als procesmatig voor op een aantal ongetwijfeld spannende en inspannende maanden.
 
Ons doel is daarbij om de Tweede Kamer er in het voorjaar alsnog toe te bewegen om te kiezen voor éérst een herindeling van het luchtruim, en dan pas Lelystad Airport te openen.
 
Daarbij is voor ons één ding duidelijk. Als het ministerie te lang wacht met besluitvorming, kan er in de komende maanden een moment ontstaan waarop wij een juridische procedure starten. We willen niet dat wij – door voortdurend uitstel van de minister – straks achter de feiten moeten aanlopen. Dat laten wij niet gebeuren.
 
Wij zijn iedereen die ons in de afgelopen elf maanden en daarvoor heeft gesteund in welke vorm dan ook zeer erkentelijk. We hopen dat we ook in 2018 op uw steun kunnen blijven rekenen!
 
We wensen u een prettige jaarwisseling en een mooi 2018 toe,
 
namens organisatie en betrokkenen van Actiecomité HoogOverijssel, Stichting HoogOverijssel en de Werkgroep Luchtruim Overijssel,
 
Jan Rooijakkers

 

9 januari 2018 informatiebijeenkomst in Berkum (Zwolle)

 

Wijkvereniging Berkum organiseert deze avond samen met ons.

Locatie:Wijkcentrum De Weijenbelt, Campherbeeklaan 82, 8024 BZ, Zwolle.

Ontvangst vanaf  19.00 uur
Start presentaties 19.30 uur
Einde 22.00 uur

 

Sprekers op deze avond zijn:
• Jan Rooijakkers,Voorzitter Stichting HoogOverijssel en lid Kerngroep Luchtruim en juridische commissie
• Dr. Ir. Leon Adegeest, Specialist in MER. Landelijk erkend als deskundige en heeft fouten aangetoond in de MER
• Wim Liesker, Vlieger en kenner van het luchtruim. Schetst de gang van zaken rond de ‘Alderstafel’
• Alexander ter Kuile, Luchtvaartexpert en voorzitter Bewonersdelegatie Aansluitroutes Lelystad Airport
• Sara Botschuijver Msc, Micro bioloog en samen met drs. Leonard Beijderwellen auteur van een fijnstof studie bij laagvliegroutes
• Annemieke Traag, gedeputeerde voor de provincie Overijssel

 

Zij belichten de gevolgen van de laag vliegroutes voor de bewoners van Berkum e.o.
Zoals de geluidsoverlast en de schade door fijnstof en ultrafijnstof. Ook worden de fouten en hiaten in de Milieu Effect Rapportage besproken en de adviezen van de Bewoners delegatie aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

 

Er zal ruimschoots gelegenheid zijn voor het stellen van vragen.

 

Advies Bewonersdelegatie

De Bewonersdelegatie heeft op 1 december 2017, op verzoek van de minister, een advies uitgebracht waarbij het zich mede heeft gebaseerd op de door de minister ontvangen internetconsultaties. Met als conclusie dat de openstelling van Lelystad Airport en de herindeling van het luchtruim pas kunnen aanvangen, nadat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om het vertrouwen van de inwoners en lokale, regionale overheden te herstellen.
 
Hoogoverijssel en de andere actiegroepen herkennen zich in het beeld dat het rapport oproept: Lelystad Airport is voortgekomen uit een planproces dat zich kenmerkt door onzorgvuldigheid en ernstige gebreken.
 
Lees verder inclusief het hele rapport >>

Wat ons boven het hoofd hangt

In 2015 heeft de regering besloten de Luchthaven Lelystad uit te breiden.

De nieuwe luchthaven zal vanuit alle windstreken aangevlogen gaan worden, ook over Overijssel.

 

De definitieve aanvliegroutes zijn inmiddels bekend gemaakt.

Er zal op de meeste plaatsen in de Kop van Overijssel, Salland en het Vechtdal op een hoogte van 6000 voet (1500-1800 meter) over Overijssel gevlogen gaan worden.

 

 

Je denkt: het zal wel meevallen, ze hebben toch geen vliegroute over mijn woonplaats gepland, dat kunnen ze toch niet maken.

Maar… het gaat wèl gebeuren.

 

De vluchten starten op 1 april 2019. In het begin 15 vluchten per dag, maar na 2023 worden het er meer, tot wel 50 vluchten per dag, soms wel 7 per uur!!!

 

Veel gemeentes in Overijssel zijn, net als de inwoners, pas zeer recent op de hoogte gesteld van de plannen en zijn nimmer betrokken geweest bij consultaties over de routes of de vlieghoogte.

 

 

Lees meer >>

Feiten

Dit staat ons te wachten:  • 10.000 vluchten per jaar tot 2023, daarna meer
  • 45.000 vluchten per jaar is het voorlopige eindoel
  • 50 vliegtuigen per dag over Salland
  • 7 vliegtuigen per uur kan zomaar voorkomen
  • 10 vliegtuigen per dag over de kop van Overijssel
  • Start 06:00 uur
  • Einde 23:00 uur of bij drukte om 24:00 uur

De Petitie, nog steeds belangrijk !!

12 september 2017, met meer dan 80.000 handtekeningen gingen we naar Den Haag !!!

De score van 5 actiegroepen:

– HoogOverijssel
– Laagvliegroutes Nee
– Red de Veluwe
– NEE tegen Laagvliegende vliegtuigen
– actiegroep Jan de Hoop
 
Onze petitie “Red Overijssel”  blijft nog open.
 
Nieuws over het verloop van die dag en foto’s kun je hier bekijken

 

Petitie tekenen >>

Steun Stichting Hoogoverijssel door een donatie of door mede-eiser te worden in de rechtszaak

Stichting HoogOverijssel is opgericht en bezig met de voorbereidingen voor de gang naar de rechter.


Wilt u ons steunen?

Elk bedrag is welkom en zal gebruikt worden voor de civiele procedure die we gaan opstarten.


Rekeningnummer: NL17 RABO 0319 0997 76 t.n.v. Stichting HoogOverijssel


Wilt u een stapje verder gaan en mede eiser worden?

Wordt u als particulier, bedrijf, stichting, vereniging ook gedupeerd door de beoogde laagvliegroutes, dan kunt u samen met ons eiser worden in deze civiele procedure.
Hoe meer eisers hoe sterker we staan.


Bedrijven kunnen bijv. met omzetdaling te maken krijgen omdat toeristen wegblijven.


Particulieren zullen ook zwaar getroffen worden door bijv. waardedaling woning, te verwachten slaapstoornissen, verstoring van de stilte en rust op de camping, thuis als je lekker in de tuin zit, etc. ………


Eisers worden NIET belast met kosten !!!


Lees meer >>

Alles in beeld

Op basis van de meest actuele informatie laten de foto's hieronder zien wat de plannenmakers op dit moment voor ons in petto hebben.

Klik op een foto voor een grote afbeelding en de toelichting.

Het Betere Plan

Hoogoverijssel heeft met behulp van luchtvaartdeskundigen een helder plan gepresenteerd voor een betere indeling van het luchtruim. Het is een heel goed doortimmerd plan, waarin de vliegtuigen op veel grotere hoogte aanvliegen en geleidelijk dalen.


HIERDOOR IS ER AANZIENLIJK MINDER LAWAAIOVERLAST.


Op de foto hieronder wordt ons plan in beeld gebracht.

U leest van rechts naar links.

De vliegtuigen komen vanuit het oosten aanvliegen.

De rode stippellijn geeft de huidige, geplande route aan van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De vliegtuigen komen links over de Duitse grens en zakken over Twente naar 6000 voet (1.8 km) nabij Lemelerveld, daarna zakken de vliegtuigen verder tot 4000 voet (gebruik baan 5) over Hoonhorst en Zwolle Noord.

De blauwe stippellijn geeft de door Hoogoverijssel voorgestelde hogere route aan in het onbenutte luchtruim boven Overijssel.

De dikke groene pijl is wat het verbeterde plan oplevert: WINST in hoogte en dus minder geluid!Lees meer >>

Uitleg huidige situatie door Gea en Ben