25 juni 2024
Slider Homepage nieuw
Image is not available

DIT KUN JE DOEN:

DIT KUN JE DOEN:

DIT KUN JE DOEN:

Elk bedrag is welkom.
Steun Stg. HoogOverijssel !

Meer informatie >>

Elk bedrag is welkom.
Steun Stg. HoogOverijssel !

Meer informatie >>

Elk bedrag is welkom.
Steun Stg. HoogOverijssel !

 
Meer informatie >>

RED OVERIJSSEL

HET IS NOG NIET TE LAAT !

HET IS NOG NIET TE LAAT !

HET IS NOG NIET TE LAAT !

Slider Homepage nieuw - copy - copy - copy
Image is not available
RED OVERIJSSEL

HET IS NOG NIET TE LAAT !

Home slide 02-08-18

LELYSTAD AIRPORT

LELYSTAD AIRPORT

LELYSTAD AIRPORT

Geluidsoverlast
Fijnstof
Vogelbotsingen
Economische schade

Geluidsoverlast
Fijnstof
Vogelbotsingen
Economische schade

Geluidsoverlast
Fijnstof
Vogelbotsingen
Economische schade

previous arrow
next arrow

Veel te laag: het moet hoger

De routes

De routes en vlieghoogten liggen nu vast. De gepresenteerde vlieghoogtes geven de minimaal toelaatbare vlieghoogte aan, in de dagelijkse praktijk kan er dus hoger gevlogen worden.

Dankzij het werk van HoogOverijssel wordt er veel hoger gevlogen over Twente en delen van Friesland. Echter Salland en het Vechtdal zullen op ongeveer 1,5KM – 1,8KM hoogte overvlogen worden, denk daarbij aan het geluid van een vrachtwagen die op 60 meter afstand met een snelheid van 70 km/h voorbij dendert.

Ook in de beide wachtcirkels boven Hellendoorn en Steenwijkerland wordt op 1,8KM hoogte gevlogen. Deze wachtcirkels worden gebruikt wanneer twee vliegtuigen tegelijk op Lelystad willen landen en 1x vliegtuig even moeten wachten op zijn beurt. Of als er slecht zicht is op Lelystad en de vliegtuigen op beter zicht wachten.

De actiegroep verzet zich niet tegen het feit dat Vliegveld Lelystad uitgebreid wordt. Dat is intussen een voldongen feit en daar is praktisch niets meer aan te doen. Maar we verzetten ons WEL tegen de geplande lage vlieghoogten. Het KAN hoger en MOET hoger. Alle verwachte voordelen voor werkgelegenheid en economie blijven gewoon overeind staan. En sterker, die voordelen worden nog veel groter omdat de Overijsselse economie er dan minder last van heeft (toerismesector).

Het milieu

Wat is er bekend qua effect op het milieu ten westen van Zwolle?     VRIJWEL NIETS !!

Wat is er bekend qua effect op het milieu ten oosten van Zwolle?     VRIJWEL NIETS !!

Er is geen Milieu Effect Rapportage (MER) opgesteld

In de onderzoeken die de Schiphol Group en het Rijk wél lieten opstellen, het milieueffectrapport voor Lelystad Airport, werden alleen de effecten onderzocht die reikten tot de westkant van Zwolle. Het gebied daar achter, Vechtdal, Salland en Twente, werd niet één keer genoemd, omdat ze niet was opgenomen in het “studiegebied” van de milieueffectrapportage voor Lelystad Airport.

Daar komt nog eens bij dat hoger vliegen goedkoper is. Zie de tab : “Het betere plan”