23 februari 2024
Slider Homepage nieuw
Image is not available

DIT KUN JE DOEN:

DIT KUN JE DOEN:

DIT KUN JE DOEN:

Elk bedrag is welkom.
Steun Stg. HoogOverijssel !

Meer informatie >>

Elk bedrag is welkom.
Steun Stg. HoogOverijssel !

Meer informatie >>

Elk bedrag is welkom.
Steun Stg. HoogOverijssel !

 
Meer informatie >>

RED OVERIJSSEL

HET IS NOG NIET TE LAAT !

HET IS NOG NIET TE LAAT !

HET IS NOG NIET TE LAAT !

Slider Homepage nieuw - copy - copy - copy
Image is not available
RED OVERIJSSEL

HET IS NOG NIET TE LAAT !

Home slide 02-08-18

LELYSTAD AIRPORT

LELYSTAD AIRPORT

LELYSTAD AIRPORT

Geluidsoverlast
Fijnstof
Vogelbotsingen
Economische schade

Geluidsoverlast
Fijnstof
Vogelbotsingen
Economische schade

Geluidsoverlast
Fijnstof
Vogelbotsingen
Economische schade

previous arrow
next arrow

Ons doel

Actiecomité Hoogoverijssel en haar Friese partner Laagvliegroutes Nee informeren u zo goed mogelijk over de gevolgen van de uitbreiding van Lelystad Airport.

De thans geplande laagvliegroutes zijn schadelijk voor ons woon- en leefklimaat en de natuur.

 

We vechten voor  integrale herziening  van het luchtruim en het ontwerpen van nieuwe vliegroutes en eigentijdse vliegprofielen.  Dit op basis van schone leien en met bijbehorende nieuwe MER’s (milieu en effecten rapportages) en MKBA’s (maatschappelijke kosten-baten analyse.

Inmiddels zijn er veel meer actiegroepen ontstaan en treden die groepen samen naar buiten onder de naam SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen). Hoogoverijssel is ook actief in SATL. Omdat alle acties nu door deze samenwerkende actiegroepen gevoerd worden verwijzen we voor het laatste nieuws en de acties van dit moment naar de website van SATL.
Lees verder op de website van SATL >>

 

Wat ons boven het hoofd hangt

In 2015 heeft de regering besloten de Luchthaven Lelystad uit te breiden.

De nieuwe luchthaven zal vanuit alle windstreken aangevlogen gaan worden, ook over Overijssel.

 

De definitieve aanvliegroutes zijn inmiddels bekend gemaakt.

Er zal op de meeste plaatsen in de Kop van Overijssel, Salland en het Vechtdal op een hoogte van 6000 voet (1500-1800 meter) over Overijssel gevlogen gaan worden.

 

 

Je denkt: het zal wel meevallen, ze hebben toch geen vliegroute over mijn woonplaats gepland, dat kunnen ze toch niet maken.

Maar… het gaat wèl gebeuren.

 

De vluchten starten in 2020. In het begin 15 vluchten per dag, maar na 2023 worden het er meer, tot wel 50 vluchten per dag, soms wel 7 per uur!!!

 

De bevolking en gemeentebestuurders van Overijssel waren niet geïnformeerd over de plannen en zijn nimmer betrokken geweest bij consultaties over de routes of de vlieghoogte.

 

 

Lees meer >>

Feiten

 
 • 10.000 vluchten per jaar tot 2023, daarna meer
 • 45.000 vluchten per jaar is het voorlopige eindoel
 • 50 vliegtuigen per dag over Salland
 • 7 vliegtuigen per uur kan zomaar voorkomen
 • 10 vliegtuigen per dag over de kop van Overijssel
 • Start 06:00 uur
 • Einde 23:00 uur of bij drukte om 24:00 uur

Feiten

 

 • geluidsoverlast
 • kans op vogelbotsingen
 • economische schade
 • gezondheidsrisico’s door geluidshinder en ultra fijnstof

Feiten

 

 • meer dan 1 miljoen mensen in de herrie
 • een politieke keuze met grote nadelige gevolgen voor mens en milieu

Lelystad Airport in nevelen gehuld.

Deze film, gemaakt door producent/regiseur Rob de Wind, geeft o.a. inzicht in de gebrekkige informatievoorziening, de onderbelichte risico’s op vogelbotsingen en gezondheidsrisico’s ten gevolge van de aanleg van Lelystad Airport

Steun Stichting Hoogoverijssel door een donatie of door mede-eiser te worden in de rechtszaak

Stichting HoogOverijssel is opgericht en bezig met de voorbereidingen voor de gang naar de rechter.

 

Wilt u ons steunen?

Elk bedrag is welkom en zal gebruikt worden voor onderzoeken die we moeten laten uitvoeren door erkende deskundigen, juridische bijstand, acties richting de politiek en de kosten van de civiele procedure zelf.
 

Bedrag €*
 
U kunt natuurlijk ook geld overmaken zonder gebruik te maken van IDEAL:

Rekeningnummer: NL17 RABO 0319 0997 76 t.n.v. Stichting HoogOverijssel

 

Wilt u een stapje verder gaan en mede eiser worden?

Wordt u als particulier, bedrijf, stichting, vereniging ook gedupeerd door de beoogde laagvliegroutes, dan kunt u samen met ons eiser worden in deze civiele procedure.
Hoe meer eisers hoe sterker we staan.

 

Bedrijven kunnen bijv. met omzetdaling te maken krijgen omdat toeristen wegblijven.

 

Particulieren zullen ook zwaar getroffen worden door bijv. waardedaling woning, te verwachten slaapstoornissen, verstoring van de stilte en rust op de camping, thuis als je lekker in de tuin zit, etc. ………

 

Eisers worden NIET belast met kosten !!!

 

Lees meer >>

Alles in beeld

Op basis van de meest actuele informatie laten de foto's hieronder zien wat de plannenmakers op dit moment voor ons in petto hebben.

Klik op een foto voor een grote afbeelding en de toelichting.

Het Betere Plan

Hoogoverijssel heeft met behulp van luchtvaartdeskundigen een helder plan gepresenteerd voor een betere indeling van het luchtruim. Het is een heel goed doortimmerd plan, waarin de vliegtuigen op veel grotere hoogte aanvliegen en geleidelijk dalen.


HIERDOOR IS ER AANZIENLIJK MINDER LAWAAIOVERLAST.


Op de foto hieronder wordt ons plan in beeld gebracht.

U leest van rechts naar links.

De vliegtuigen komen vanuit het oosten aanvliegen.

De rode stippellijn geeft de huidige, geplande route aan van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De vliegtuigen komen links over de Duitse grens en zakken over Twente naar 6000 voet (1.8 km) nabij Lemelerveld, daarna zakken de vliegtuigen verder tot 4000 voet (gebruik baan 5) over Hoonhorst en Zwolle Noord.

De blauwe stippellijn geeft de door Hoogoverijssel voorgestelde hogere route aan in het onbenutte luchtruim boven Overijssel.

De dikke groene pijl is wat het verbeterde plan oplevert: WINST in hoogte en dus minder geluid!Lees meer >>

Uitleg huidige situatie door Gea en Ben

Nieuws

De manipulatie van de geluidsberekeningen

Hoe geluidsberekeningen in het MER werden gemanipuleerd, en hoe dit nu wordt ge-reframed.
Lees verder >>

Waarom er gehandhaafd moet worden op geluidsbelasting én maximum aantal vliegbewegingen

Samenvatting:
 

Als onderdeel van de milieueffectrapportage voor Lelystad Airport zijn geluidsberekeningen gedaan. In het Luchthavenbesluit (2015) zijn vervolgens een aantal geluidscontouren overgenomen, en de berekende grenswaarden voor de geluidsbelasting in twee handhavingspunten direct bij de baan. Omdat in het Luchthavenbesluit geen maximum aantal vliegbewegingen is opgenomen, resteert de zogenaamde ‘geluidsruimte’ als enige handhavingsmiddel. Deze geluidsruimte bepaalt hoeveel vliegbewegingen er jaarlijks kunnen plaatsvinden. Zoals het nu in het Luchthavenbesluit is opgenomen, kan dat aantal vliegbewegingen dus variëren: zo kunnen er meer stille vliegtuigen vliegen dan lawaaierige. De frequentie speelt echter een zeer belangrijke rol in de hinderbeleving.
Meer stille vliegtuigen wordt over het algemeen als hinderlijker beleefd dan minder lawaaierige.
 
Er is aangetoond dat in de berekening van de grenswaarden onnodig veel geluidsruimte wordt ingebouwd onder het mom van een ‘meteotoeslag’. Deze toeslag blijkt niet nodig te zijn om jaarlijkse variaties in gemiddelde windrichting op te vangen. Er is aangetoond dat deze extra geluidsruimte eenvoudig aangewend kan worden om 20% meer vliegbewegingen te faciliteren.
 
Het is dan ook van groot belang dat in het nieuw te nemen Luchthavenbesluit naast de geluidscontouren en grenswaarden voor geluidsbelasting, ook harde maxima worden opgenomen voor het aantal vliegbewegingen. Hierdoor ontstaat er een dubbel slot op de luchthaven.
 
Als dat niet gebeurt, ontbreekt elk wettelijk kader om te handhaven op aantal vliegbewegingen, en zal er eenvoudig kunnen worden doorgegroeid naar 60.000 vliegbewegingen bij de gebruikte vlootsamenstelling. Wanneer ook nog eens stillere vliegtuigen worden ingezet, zal het aantal vliegbewegingen verder kunnen stijgen tot zeker 80.000. Daarbij zal de vervuiling sterk toenemen, omdat stille vliegtuigen niet in dezelfde mate zuiniger geworden zijn.

 
Vanuit perspectief van de luchthaven is dit misschien een mooie situatie, maar het is onacceptabel

voor de bewoners.

 

 

De Petitie, nog steeds belangrijk !!

12 september 2017, met meer dan 80.000 handtekeningen gingen we naar Den Haag !!!

De score van 5 actiegroepen:

– HoogOverijssel
– Laagvliegroutes Nee
– Red de Veluwe
– NEE tegen Laagvliegende vliegtuigen
– actiegroep Jan de Hoop
 
Onze petitie “Red Overijssel”  blijft nog open.
 
Nieuws over het verloop van die dag en foto’s kun je hier bekijken

 

Petitie tekenen >>