EINDELIJK SLAAN VOGELKENNERS ALARM om uitbreiding Lelystad Airport

Na het protest van burgers tegen de aangekondigde vliegroutes van en naar Lelystad Airport, slaan nu ook vogelexperts alarm. ,,Het uitbreiden van een vliegveld dat zó dicht bij de Oostvaardersplassen en al die groepen ganzen en aalscholvers zit, is krankzinnig”, stelt deskundige Bart Ebbinge, die verbonden is aan de Wageningen Universiteit.

Lees meer hierover vandaag in :   De Stentor en het    AD

Hier hebben we lang op gewacht.

3 Comments

 1. De vogelkennetrs hebben al veel eerder dan vorige week alarm geslagen. De Vogelbescherming heeft dat gedaan in een zaak die in september 2016 diende bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan voor de luchthaven. Die zaak is inhoudelijk beoordeeld en de RvS heeft geconcludeerd dat op basis van de voorgelegde studies de vogels op veilige afstand van de luchthaven blijven. De vlieghoogtes zijn ook verschillend en met afschrikbeheer is er in de kritieke fase bij start en landing volgens de RvS geen onveilige situatie te verwachten. De Vogelbescherming was hierover teleurgesteld en antwoordde dat als er geen risico is, er dus ook geen sprake hoeft te zijn van afschot in de Oostvaardersplassen.
  Ook in de aanloop naar het Luchthavenbesluit hebben vogelorganisaties gewaarschuwd en aangevoerd dat het ministerie verouderde gegevens zou hebben gebruikt, een argument dat in 2016 ook in de zaak bij de Raad van State werd aangevoerd. Dat is door het ministerie weerleged, ook nadat de commissie voor de mer had aangedrongen op actuelere gegevens.
  Ofwel: het AD en EenVandaag hebben vorige week een oud verhaal opgedist.

 2. Wij uit Biddinghuizen staan net als jullie voor een voldongen feit. Hebben ons al in het vroegst mogelijke stadium getracht enige invloed uit te oefenen op gedane beslissingen die al door ‘onze’ volksvertegenwordigers (lees tweede kamer) al in 2009 waren goedgekeurd. Daarmee zijn alle andere en waarschijnlijk kortere en directere alternatieve vliegroutes bijv. Boven Zuidelijk Flevoland, het Gooi en omgeving Noord-Holland en Utrecht direct uit het overleg gelaten. De waarheid is dat er nu al eigenlijk geen vliegroutes ( ja 1 route over Naarden die nauwelijks nog wordt gebruikt)over dit gebied liggen! Het is alom bekend dat de lage aanvliegroutes zoals die nu voorlopig zijn vastgesteld als zijnde B plus route grote milieu, onveilge en geluids overschrijdende gevolgen zal hebben. Het alternatief hiervoor beschreven boven zuidelijk Flevoland, het Gooi etc. zou veel directer aangesloten kunnen worden op alle bestaande aan en af vliegroutes die al op Schiphol aansluiten. Dhr.H. Alders heeft deze mogelijkheden altijd direct naast zich neer gelegd als zijnde in 2009 door de tweede kamer vastgelegde besluit. Kortom door vooral alle vooroverleggen en gesprekspartners aan de zgn. Alders tafel binnenshuis vast te leggen en daarmee alle mogelijke alternatieven al vooraf buiten de discussie te houden. Staan we hier ( met mogelijk wat kleine aanpassingen ) voor een voldongen feit. Dhr Alders is zeer begenadigd geëerd en bedankt voor zijn inbreng. En als dank aangenomen voor een prachtige nieuwe goedbetaalde functie elders. Ja zo gaat dat mensen! Wellicht door de gezamenlijkheid te vinden en tezamen acties en informatie uit te wisselen kunnen we weer wat democratie herstellen. Wie weet??

 3. Gedachten:
  1. Dat alles -of tenminste veel dingen- relatief zijn, wisten we al. De hoeveelheid van een bepaalde stof bepaalt of iets een geneesmiddel of dodelijk gif is, en een berg van drieduizend meter beklimmen is geen grote klim als je op vijfentwintighonderd meter begint, en hetzelfde geldt voor overlast van vliegtuiglawaai.
  In een stedelijke omgeving met een “gewone” geluidslast van ruim 63 DB is een productie van vliegtuiggeluid van 69 DB niet echt schrikken, terwijl diezelfde 69 DB in een buitengebied met minder dan 45 DB als een donderend lawaai kan worden ervaren.
  Vooral in verband met het laatste is er veel voor te zeggen, om lawaaiige onderwerpen zoals vliegtuigbewegingen niet over het gehele land plaats te laten vinden, maar in gebieden waar het toch al lawaaiig is: de Randstad dus.
  De Randstad met zijn stedelijke economie verdient ook direct en indirect aan de vliegbewegingen, en wat daarmee samenhangt. Het verdelen van het vliegtuiglawaai over het gehele land is daarom ook niet de “eerlijke” zaak die het lijkt te zijn.
  Bovendien lijkt het een voordeel -binnen de grenzen van economische- en andere afwegingen uiteraard- dat iedereen toe kan komen, indien er een keuzevrijheid is of men wel of niet onder geluidsdruk van vliegtuigen wil wonen.

Geef een reactie