12 september Naar de Tweede Kamer

Persbericht, 1 september 2017 van Hoogoverijssel:

Met ruim 50.000 handtekeningen op zak vertrekken vier actiegroepen op 12 september naar Den Haag.  De groepen hebben gezamenlijk een front gevormd tegen de laagvliegplannen van het vernieuwde vliegveld Lelystad. De handtekeningen zijn  de afgelopen periode verzameld nadat bekend werd dat er op 1.800 meter gevlogen gaat worden over woongebieden en over de parels van de Nederlandse natuur, zoals de Veluwe en de Weerribben. Het protest daartegen onder de bevolking is groot.

De comités willen dat de Tweede Kamer de regering verzoekt om te stoppen met de voorgenomen laagvliegroutes. Ze weten zich daarbij gesteund door bewoners, bedrijven, natuurorganisaties en overheden uit alle hoeken van de provincies Gelderland, Overijssel, Friesland en Drenthe.

Het gangbare luchtruim voor civiel luchtverkeer wordt zodanig intensief door Schiphol benut dat de Nederlandse luchtverkeersleiding de Lelystad routes hier liever niet in wil hebben. Om die reden is besloten het vliegverkeer van en naar Lelystad door het lager gelegen militaire luchtruim af te wikkelen. Dit heeft lange lage routes tot gevolg over grote delen van Noord-, Oost- en Midden Nederland.

Zorgwekkend

Volgens Leon Adegeest van HoogOverijssel zijn de voorgestelde, onnodig lage vliegroutes rampzalig voor de inwoners van Overijssel, Gelderland en delen van Drenthe en Friesland. “Passagiersvliegtuigen klimmen of dalen normaal gesproken zo efficiënt mogelijk naar ongeveer 10.000 meter hoogte. Maar hier vliegen ze straks over grote afstanden horizontaal, en extreem laag, op ongeveer 900 tot 1.800 meter hoogte”, vertelt Adegeest.

De comités hebben inmiddels laten berekenen hoeveel mensen de dupe zijn van de lage vliegroutes. Ongeveer 750.000 mensen, in Overijssel, Gelderland, maar ook Friesland en Drenthe, wonen er recht onder. Veel gebieden waar het nu nog stil is, liggen onder deze laagvliegroutes, die ook boven steden, recreatiegebieden en honderden dorpen zijn getekend.

“Maar deze voorstellen treffen ook de inwoners van de Randstad”, stelt Kees Baumann van het Gelderse actiecomité Red de Veluwe. Hij is campingeigenaar en ervaart dagelijks hoe mensen uit de Randstad genieten van de rust op zijn idyllisch gelegen camping.  “Miljoenen mensen zoeken jaarlijks het Friese Merengebied, de Overijsselse natuurgebieden en de Veluwse bossen op voor een rustig weekend in een stille omgeving. Vanaf 2019 kan dat niet meer. Daarna zijn er in Nederland nog maar heel weinig rustige gebieden over.”

Voor Overijssel, Gelderland, Friesland en Drenthe zijn de economische gevolgen enorm, verwachten de gezamenlijke comités. Uit eigen inventarisaties blijkt bijvoorbeeld dat de laagvliegroutes recht boven meer dan 250 rustige campings liggen. Om maar te zwijgen van de honderdduizenden woningen onder de routes. Leon Adegeest: “Makelaars in onze streek merken al dat huizen onder de laagvliegroutes een vlekje hebben bij potentiële kopers.”

Incompleet

In 2014 legde toenmalig staatssecretaris Mansveld de plannen voor de uitbreiding van het vliegveld ter inzage. Dikke rapporten met daarin onderzoeksverslagen over toekomstige aanvliegroutes, geluidsniveaus en vogelslachtoffers. Zo op het oog een compleet dossier dat recht doet aan de lastigheid van het plannen van een nieuwe luchthaven in een overvol land als het onze.

“Maar helaas”, zegt Ben Schrijver uit Lemelerveld en één van de oprichters van HoogOverijssel. ”Het dossier van Lelystad richtte zich slechts op Flevoland en de directe omgeving. De verbindingsroutes met het hogere luchtruim waren niet bekend op het moment dat de onderzoekers hun werk deden. Pas in juni dit jaar werd duidelijk dat lang laag vliegen buiten het MER-gebied, boven Overijssel, Gelderland, Friesland en Drenthe, nodig is. Maar toen had de MER-Commissie de plannen al goedgekeurd en waren de  vergunningen voor Lelystad Airport al afgegeven. De impact van de laagvliegroutes op ons milieu, onze veiligheid en onze economie zijn daardoor niet onderzocht”, aldus Schrijver.

Grote schade voor het milieu

De actiecomité’s wijzen de Tweede Kamer er op dat Lelystad Airport met deze laagvliegroutes aankoerst op grote schade voor het milieu. Vanaf 6 uur ’s ochtends tot 11 uur ’s avonds komen straks verkeersvliegtuigen over. Het inefficiënte lang laag vliegen leidt tot tien procent extra brandstofverbruik, meer lawaai en extra uitstoot van schadelijke stoffen. Op jaarbasis is dat direct na opening van Lelystad Airport ongeveer 5 miljoen kilo extra kerosineverbruik ofwel circa 13 kiloton extra CO2 uitstoot.

Rob de Wind van het Friese comité LaagvliegrouteNEE: “De routes komen recht boven 30 van de 60 Natura2000-gebieden in Noord-, Oost- en Midden-Nederland te liggen. Onze eigen regering ontheiligt met één pennenstreek de helft van onze unieke vogel- en natuurreservaten. Hier zitten de meest waardevolle natuurgebieden van Nederland bij. De Veluwe, maar ook de Wieden en Weerribben, waar fluisterend riet, het zacht gepruttel van de verplichte fluistermotor en de nachtelijk roepende roerdomp sfeerbepalende geluiden zijn.”

Het bevreemdt De Wind dat het Rijk bewoners van en boeren van Natura2000-gebieden aan de strengste milieuregels onderwerpt. Tegelijk krijgt de luchtvaartsector carte blanche om deze gebieden vanuit de lucht te verpesten.

Het laagvliegen brengt risico’s met zich mee voor vliegtuig, bemanning en passagiers. De lage vliegroutes zijn ontworpen boven talloze vogelpleisterplaatsen. Vogels, zoals ganzen, ooievaars, eenden en steltlopers vliegen tot 3.000 meter hoogte en een botsing met een formatie ganzen is volgens ornithologen en piloten een kwestie van tijd.

Dringend

De gezamenlijke comités richten zich  met deze oproep ook tot de nieuwe regering. Kees Baumann van Red de Veluwe: “Lelystad Airport gaat hoe dan ook een stempel drukken op het komende kabinet. Óf een positief stempel: ze voorkomt een onvoorstelbaar grote milieu- en klimaatschade, en schort deze voorgestelde laagvliegroutes op. Óf een negatief stempel: ze gaat door op de ingeslagen weg en negeert 750.000 inwoners en twee miljoenen recreanten in Friesland, Overijssel, Gelderland en Drenthe.”

—–Noot voor de redactie:—–

Dit is een persbericht van de gezamenlijke actiecomités:

– HoogOverijssel (provincie Overijssel) –

– LaagvliegroutesNEE (provincie Friesland) –

– Red de Veluwe (Noordelijke en Oostelijke Veluwe) –

– NEE tegen laagvliegende vliegtuigen (Ede en de Hoge Veluwe) –

Contact: Gea de Wit-Verweij, woordvoerder, 0620031053, gea.verweij@gmail.com

—————————-Programma———————–—-

Dinsdag 12 september, Den Haag

13:00 uur

Verzamelen op het Binnenhof. Aanbieding handtekeningen aan de leden van de vaste kamercommissie Infrastructuur en Milieu.

13:00 – 14:00

Openbare bijeenkomst op het Binnenhof, in aanwezigheid van onder meer de actiecomités HoogOverijssel, LaagvliegrouteNEE (Friesland), Red de Veluwe (Noordelijke Veluwe) en NEE tegen laagvliegende vliegtuigen (Ede en Hoge Veluwe)

(N.B.: Uit veiligheidsoverwegingen mogen bij de bijeenkomst op het Binnenhof maar 100 vertegenwoordigers uit de provincies aanwezig zijn!)

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie