9 januari Informatiebijeenkomst in Berkum (Zwolle)

9 januari 2018 informatiebijeenkomst in Berkum (Zwolle)

Wijkvereniging Berkum organiseert deze avond samen met ons.

Locatie:Wijkcentrum De Weijenbelt, Campherbeeklaan 82, 8024 BZ, Zwolle.
Ontvangst vanaf 19.00 uur
Start presentaties 19.30 uur
Einde 22.00 uur

Sprekers op deze avond zijn:
• Jan Rooijakkers,Voorzitter Stichting HoogOverijssel en lid Kerngroep Luchtruim en juridische commissie
• Dr. Ir. Leon Adegeest, Specialist in MER. Landelijk erkend als deskundige en heeft fouten aangetoond in de MER
• Wim Liesker, Vlieger en kenner van het luchtruim. Schetst de gang van zaken rond de ‘Alderstafel’
• Alexander ter Kuile, Luchtvaartexpert en voorzitter Bewonersdelegatie Aansluitroutes Lelystad Airport
• Sara Botschuijver Msc, Micro bioloog en samen met drs. Leonard Beijderwellen auteur van een fijnstof studie bij laagvliegroutes
• Annemieke Traag, gedeputeerde voor de provincie Overijssel

Zij belichten de gevolgen van de laag vliegroutes voor de bewoners van Berkum e.o.
Zoals de geluidsoverlast en de schade door fijnstof en ultrafijnstof. Ook worden de fouten en hiaten in de Milieu Effect Rapportage besproken en de adviezen van de Bewoners delegatie aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Er zal ruimschoots gelegenheid zijn voor het stellen van vragen.